Kanske blåsinstrument är något för dig

Att kunna spela ett instrument är något de flesta blir imponerade av. Men varför spela piano eller gitarr som de flesta kan, när man istället kan spela blåsinstrument som går att spela alltid och överallt utan någon annan källa av energi än en själv och sina lungor?

Blåsinstrument kan vara svåra i början

Blåsinstrument, särskilt brass, kan vara svåra att lära sig spela. Men när man väl kommer igång är det roligt och öppnar upp oändliga möjligheter då du och instrumentet sätter gränserna! Men utmaningar leder till utveckling, och musik har stora fördelar för hälsan! Särskilt blåsinstrument som dessutom tränar ens andning och lungkapacitet och i vissa fall musikaliskt gehör!

Men vilket instrument ska man välja?

Varje person har olika förutsättningar och dessa gör det lättare eller svårare att lära sig olika instrument. Därför blir det också extra viktigt att välja ett instrument som passar ens möjligheter. Blåsinstrument har inte den nackdelen som till exempel stråkinstrument att det är en onaturlig eller obekväm ställning. Snarare tvärtom, för de flesta blåsinstrumenten har man en väldigt naturlig hållning, rak rygg. Blåsinstrument är en mycket större familj än många tänker, och många instrument är blåsinstrument utan att man tänker på det. Så få hjälp att hitta rätt blåsinstrument för dig och gör din beställning idag!