Nyheter
2017-06-18
Boendeinfo för konferensen
Läs mer...
2017-05-01
Anmälan till Pingstbrass 2017 finns ute nu!
Läs mer...
2017-02-05
Många intressanta aktiviteter i SMM under året!
Läs mer...
Vår historia!
Kort historik om Pingströrelsens brassband.
 
Tusentals ungdomar har genom åren fått sin musikaliska utbildning i pingströrelsens blåsorkestrar. Blåsorkestrarna, eller brassbanden som det i de flesta fallen handlar om, har haft och har fortfarande inte bara musikalisk betydelse utan minst lika värdefull är den andliga gemenskapen, den meningsfyllda fritidssysselsättningen och tjänsten i församlingen.
 
Den första blåsorkestern inom pingstväckelsen startades i Filadelfia-församlingen i Stockholm 1928 och dess ledare var Herbert Kylborg och Knut Lamin. 1943 blev Birger Burman medlem i församlingen och tog över ledarskapet för orkestern. Burman hade tidigare erfarenheter av såväl hornmusik i Frälsningsarmén som av jazz och dansmusik. Han kom att bli en av förgrundsgestalterna för pingströrelsens blåsmusik. Bland annat startade han cirka 120 blåsorkestrar.
 
År 1941 startade pingstväckelsens andra blåsorkester i Tibro. Rune Andersson ledde den i över 60 år. Nästa orkester i ordningen bildades i Smyrnaförsamlingen i Göteborg av Olle Jörneman. Eric Ulke, som var en känd kammarmusiker, tog när han blev frälst över ledarskapet för orkestern. Han startade dessutom att stort antal orkestrar i andra församlingar.
 
I slutet av 40-talet fanns ett 20-tal orkestrar runt om i landet. Behovet av arrangemang för brassmusik var stort så Förlaget Filadelfia började ge ut noter. Man tog bland annat hjälp av musikmästarna Folke Andersson, Gunnar Blomberg och Eric Frödin från Frälsningsarmén. Många av deras kompositioner har givits ut av Förlaget Filadelfia. Karl-Erik Svedlund skrev också ett stort antal arrangemang.
 
Under hela 50-talet ökade antalet orkestrar markant. Birger Burman, som arbetade på Förlaget Filadelfia började åka runt till församlingarna i landet och inspirera och instruera nystartade orkestrar. För att hjälpa nya orkestrar igång fick de under en månads tid låna instrument utan köptvång. Efter en månad ledde Burman orkestern i ett offentligt möte, och en orkester var planterad.
 
I och med det ökade intresset för blåsmusiken skapades också ett behov av en konferens för orkesterledarna. Den första hölls i Stockholm 1949. 23 deltagare träffades för att diskutera erfarenheter och problem. Nästa konferens hölls i juni 1952, också den i Stockholm. Då samlades 250-300 musikanter för att spela tillsammans. Sedan 1956 har pingströrelsens blåsledarkonferenser, eller brassdagar som de nu kallas, hållits varje år så när som på ett. Åren 1968-1979 arrangerades de i form av nordiska konferenser tillsammans med våra grannländer. Främst har musikaliska och administrativa ledare deltagit i konferenserna men orkestersamman-dragningar har förutom 1952 även ägt rum 1957 i Stockholm och 1991 i Göteborg då cirka 500 musikanter samlades. Numera är alla brassmusikanter inbjudna. De senaste åren har vi dessutom inbjudit ett par av våra egna orkestrar att bilda stommen för konferensorkestern. Sedan början av 1970-talet finns en organisation med en styrelse för vår verksamhet - Pingströrelsens BrassBand (PBB). Målsättningen är att fungera som en informations- och kontaktkanal för orkestrarna samt att verka för att brassdagarna genomförs varje år. Detta evenemang brukar inträffa september-oktober. Då har också styrelsen för PBB sitt årsmöte.
 
Sedan 1999 finns vi också med i ett nationellt nätverk för blåsmusik - Föreningen Svensk Blåsmusik (FSB) - genom en representant i den syrelsen.
 
Antalet brassband har minskat sedan dess och för närvarande är vi cirka 25 stycken inom Pingströrelsen.
 
Pingströrelsens Brassband | c/o Alf-Göran Waldenvik | Industrigatan 27 | 543 31 Tibro | Telefon: 0504-100 31 | info@pbb.nu
Design by: Estiteco Consulting | Photos by: Liss Persson & Jonas Sjölund