Brassmusikens historia

Brassmusik, eller brassband som det ofta kallas, är en form av orkester med en historia som sträcker sig bak till 1800-talets England. Man brukar säga att brassmusiken uppstod i samband med att Adolphe Sax byggde brassinstrument som visades på en industriutställning i Crystal Palace i London år 1851. Bara två år efter det vann en orkester en prestigefylld tävling i Manchester och vad som karaktäriserade orkestern var att de enbart använde sig av instrument tillverkade av Adolphe Sax. Detta brukar anges som den tidpunkt då brassmusiken, eller brassbandet, föddes.

Brassbanden var, till skillnad från symfoniorkestrar, en folklig typ av orkester då många som spelade musiken var knutna till fabriker och kolgruvor i dåtidens England. Sedan 1800-talets mitt har brassband varit ett vedertaget begrepp inom musik och orkestrar. Flera brassbandstävlingar har dessutom anordnats. Ordet brassband kommer från engelskans brass, vilket betyder mässing. Anledningen till att bandet kallas så är att samtliga instrument i orkestern består av bleckblåsinstrument och slagverk. I Sverige har även denna typ av band tidigare kallats för hornmusikkår, men numera används främst ordet brassband.

Hur ser ett brassband ut?

Hur ser då ett brassband ut? Ett brassband är uppbyggt av tio kornetter, tre althorn, två barytoner, ett flugelhorn, två euphonium, tre tromboner, fyra bastubor samt slagverk. Idag finns det dock även lite andra uppsättningar. Redan på 1800-talet blev det populärt för brassband att tävla mot varandra om vilka som kan spela bäst. Det här är en tradition som än idag är mycket stor inom brassmusiken. I flera länder, däribland Storbritannien, Norge, Belgien, Schweiz, Holland, USA, Nya Zeeland, Australien och Japan anordnas nationella tävlingar inom brassmusik på regelbunden basis.

Även i Sverige tävlas det inom brassmusik och det har funnits tävlingar inom brass här sedan år 1982. Av landets cirka 100 brassband är ungefär 80 procent av dem knutna till en kyrka. Brassbandens koppling till kyrkan är alltså stark i Sverige och har varit det i över 100 år. Frälsningsarmén var först ut med att vilja vara knuten till en musikkår som kunde marschera, skapa stämning i samband med gudstjänster och spela musik när något firades. Idag finns Svenska brassförbundet för alla som är intresserade av orkesterformen.