Sidan för dig som gillar musik och brass

Varmt välkommen till en sida för dig som gillar musik och brass! Vi som ligger bakom sidan älskar musik i allmänhet och brass i synnerhet. Vår förhoppning är att du ska finna relevant information om ämnet samt ta del av såväl historia som nyheter.

Poängen med sidan är blandningen men med musiken som gemensam nämnare. Du ska kunna ta del av kända profiler, låtar och kompositörer såväl som finna ny inspiration och hålla dig uppdaterad om både nya musiker och nya låtsläpp inom brass och andra genrer.

Vad är brass?

Brassband kallas också för en bleckblåsorkester, vilket är en blåsorkester som enbart ska innehålla bleckblåsinstrument och slaginstrument som komplement. Varför även benämningen brass används beror på att mässing heter just brass på engelska. Bleckblås kommer i sin tur av tyskans bleck som betyder plåt.

Traditionellt är en brassorkester uppbyggd av en soprankornett, flera b-kornetter, flera althorn, ett flygelhorn, flera barytonhorn, ett par eufonium, ett par tenortromboner, en bastrombon, ess. och b-basar samt ofta tre slagverk. B-kornetterna är därefter indelade i olika stämmor som solo, första och andra kornett.

Populärt i England

England är ett av de länder där brassorkestrar är vanligt förekommande och traditionellt har funnits på flera bruks- och gruvorter under en lång tid. Där är det också vanligt med olika tävlingar mellan olika brassorkestrar. Tävlingarna hålls både på regional och på nationell nivå.

Även Sverige har tävlingar men det är tyvärr inte lika utbrett som i England. Vi önskar sprida kunskapen och intresset om bleckblås för att fler ska få upp öronen och delta som musiker eller åhörare i exempelvis Svenska brassbandsfestivalen som genomförs årligen.